Chọn gỗ của bạn !

Chọn gỗ của bạn !

Hiểu biết về loại gỗ nào cần dùng cho mỗi loại đồ nhất định là rất quan trọng. Trong khóa học này bạn sẽ tìm hiểu những đặc điểm cơ bản của gỗ.

Phụ trách Trần Minh Sơn
Cập nhật gần nhất 02/12/2022
Thời gian hoàn thành 15 giờ
Thành viên 1
Cơ bản Người làm vườn Thợ mộc Nhà thiết kế nội thất Thân thiện với chó