Liên lạc với trường

Kết nối với Trường để có thêm giải đáp cho mọi thắc mắc của bạn.

Chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn trong thời gian sớm nhất có thể.

  • Trường Đại học Thái Bình Dương
  • 79 Mai Thị Đông, Vĩnh Ngọc, Nha Trang , Khánh Hòa
  • +84 258 3727 181
  • tbd@moet.edu.vn
  • tbd.edu.vn