Thông tin thí sinh


1. Cập nhật hồ sơ thí sinh

- Bước 1: Tìm kiếm hồ sơ thí sinh cần di chuyển. Trong trường hợp không tìm thấy hồ sơ thí sinh cần di chuyển trên màn hình, người dùng có thể nhập thông tin tìm kiếm vào ô tìm kiếm như hình bên dưới

- Bước 2: Click chuột trái lên hồ sơ thí sinh cần cập nhật thông tin. Bạn sẽ thấy giao diện giống như hình bên dưới. Người dùng sẽ cập nhật bổ sung các thông tin hồ sơ thí sinh ở nội dung bên trái

 * Chú ý: Khi người dùng muốn đánh dấu hồ sơ để sau này dễ dàng tra cứu tìm kiếm lại hồ sơ thí sinh này, Người dùng nên nhập vào thông tin cho "Từ khóa" giống như hình bên dưới


2. Xem lịch sử thay đổi hồ sơ thí sinh


3. Ghi chú


4. Theo dõi hồ sơ


5. Gửi tin nhắn đến các User đang theo dõi hồ sơ thí sinh


6. Lên kế hoạch làm việc cho hồ sơ thí sinh

Cách 1:

- Bước 1: Người dùng nhấn vào nút "Các hoạt động"