Cây xanh, gỗ và vườn tược

Xin chào!

Cộng đồng này dành cho các chuyên gia và những người đam mê các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
Chia sẻ và thảo luận về nội dung tốt nhất và ý tưởng tiếp thị mới, xây dựng hồ sơ chuyên nghiệp của bạn và trở thành một nhà tiếp thị tốt hơn cùng nhau.

0

Height of my tree...

Ảnh đại diện
Marc Demo

I have an oak in my garden since 1997 and I was wondering about the growth of this type of tree ? Is there a way to accelerate the process ?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ